รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกงหราพิชากร
118 หมู่ที่ 8   ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93180
เบอร์โทรศัพท์ 074687028


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :