ข้อมูลการติดต่อ
ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนกงหราพิชากร
เลขที่ 118 หมู่ที่ 8   ตำบลคลองทรายขาว  อำเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง 93180
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  074687028
อีเมล์ : kongra.school@gmail.com