ผู้บริหาร
นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหราพิชากร

โทรศัพท์ 0622406643

อีเมล์  khanchai@kongra.ac.th