การจัดซื้อจัดจ้าง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกวาดรอบอาคารข้างสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารระบบงานวัดผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องเรียนชั้น ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ทำความเย็นน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแอร์รถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์และเข้าเล่มเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะไม้สำหรับห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>> 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>
 

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุด-อุปกรณ์มโนราห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง จ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  เรื่อง จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร  เรื่องจ้างซ่อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารพลศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

>>

ประกาศโรงเรียนกงหราพิชากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ดูประกาศทั้งหมด >>