ภาพกิจกรรม
24 ตุลาคม 2564 นักเรียนโรงเรียนกงหราพิชากร รับทุนการศึกษา ทุนกิตติมิ่งมงคล (พระธรรมเมธาจารย์) ณ วัดอุทัยรังสี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2564,22:54   อ่าน 34 ครั้ง