คณะผู้บริหาร

นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0622406643
อีเมล์ : khanchai@kongra.ac.th

นายมานะ ศรีทาพักตร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา